van der Horst

Spa Rally: DG Sport en Robert Vandevorst reageren

Rally van Spa
Rally van Spa
Afgelopen weekend zorgde de Spa Rally of de tweede wedstrijd van het Belgian Rally Championship voor de nodige commotie binnen het rallywereldje. Reden was de ontevredenheid tussen verschillende piloten/teams en de koersdirectie. Zo was er ondermeer de startpositie die maakte dat de WRC wagens achter de juniors moest starten en zodoende enkele malen tegen een normtijd aankeken en bijgevolg niet konden strijden tegen de RC2-wagens. Verder werden enkele piloten het slachtoffer van een naar eigen zeggen volledig overbodige en stupide tijdscontrole, er werden forse straftijden uitgedeeld wegens vermeend illegaal verkennen, enz... Organisator DG Sport en Koersdirecteur Robert Vandevorst reageerden vandaag via onderstaande persbericht.
Het doek is gevallen over de eerste editie van de Spa Rally. Tijd voor DG Sport om een balans op te maken, na de wedstrijd die hen voor het eerst liet toetreden tot de groep rally-organisatoren van het BK Rally. Christian Jupsin, hoofd van de structuur uit Theux, wil in de eerste plaats het sportieve succes van het evenement benadrukken: “We hebben een mooie wedstrijd beleefd, met een mooie winnaar in de drie categorieën. Samen met het hele team wil nog een keer Freddy Loix-Johan Gitsels, François De Spa-Arnaud Carabin en Daniel Reuter-Christian Bernard feliciteren. De anderen krijgen in 2016 de gelegenheid om revanche te nemen!”

DG Sport is vast van plan om na deze eerste ervaringen de juiste conclusies te trekken en de wedstrijd volgend jaar nog te verbeteren: “Sommige kritiek aan ons adres was terecht… maar andere zeker niet! Voor we ons op de organisatie van de Spa Rally 2016 richten, willen we dan ook graag een paar zaken ophelderen.”

Wedstrijddirecteur Robert Vandevorst overloopt de punten die in de loop van het weekend ter sprake kwamen.

Shakedown: “We wilden dat de deelnemers zich voor deze testproef inschreven om een startvolgorde te kunnen opstellen, die dan weer kon gebruik worden om de timing van de technische controle te handhaven. We hebben deze regel allicht wat te strikt toegepast en dat tegenover sommige deelnemers ook wat te hard verdedigd. Daar zullen we in de toekomst rekening mee houden.”

Straffen voor ongeoorloofde verkenningen: “Het is het college van sportcommissarissen dat besloten heeft drie minuten straftijd toe te kennen aan de vijf teams die tijdens vrijdagvoormiddag op het parcours van de showetappe van Fays werden betrapt – dus buiten de toegelaten timing. Hun aanwezigheid werd gestaafd door de politie, waarvan een voertuig één van de teams van start tot finish van de spéciale heeft gevolgd. Ik wens te preciseren dat als een deelnemer verplicht is om voor welke – geldige – reden dan ook het parcours buiten de toegelaten uren te volgen, hij er de wedstrijdleiding moet over inlichten. Geen van de bestrafte teams heeft die stap echter genomen.”

Startvolgorde: “Vrijdag, voor de eerste etappe, zijn we ingegaan tegen de maatregelen van de promotor, om de veiligheid in de showetappe te waarborgen. We dachten het gevaarlijk om de WRC’s achter de wagens uit R1 en R2 en de Juniors te laten rijden. Deze beslissing werd door het college van sportcommissarissen geldig verklaard. ’s Anderendaags pasten we opnieuw gewoon het reglement van het kampioenschap toen, die stellen dat deelnemers in RC2 en R-GT als eerste moeten vertrekken, in de volgorde van het klassement. Volgen de vijf beste Juniors en de rest van het peloton. Die regel liet enkele deelnemers inderdaad terugvallen in de startvolgorde, maar daar kan DG Sport niet verantwoordelijk voor gehouden worden. We pleiten echter wel schuldig als het gaat om het duo Gino Bux-Eric Borguet: we stelden te laat vast dat zijn plaats niet was gecorrigeerd en dat hij te ver op de startlijst stond. Dat was een fout, dat geven we ook toe.”

Normtijden: “Bij het toekennen van de normtijden hebben we de meest billijke en meest ‘wetenschappelijke’ aanpak gebruikt, rekening houdend met verschillende parameters: vergelijking met andere teams die over hetzelfde materiaal beschikken, prestaties tijdens andere doortochten op diezelfde proef, wedstrijdomstandigheden, etc. We hebben de normtijden echt op de meest eerlijke en meest strikte manier toegekend, wat in de ogen van sommige rijders soms wat te veel tijd in beslag nam. We vinden het jammer dat zij niet het nodige geduld konden uitoefenen en verkozen de wedstrijd te staken. Ik maak trouwens graag van de gelegenheid gebruik om de efficiëntie van de tijdswaarneming in de verf te zetten. Zowel in BRC, BHRC als VHRS konden de deelnemers voortdurende op de hoogte worden gehouden van de evoluties in de stand.”
Uitsluitingen: “Drie teams werden uitgesloten voor het missen van een tijdscontrole in Ferrières. Die TC was zogezegd onvindbaar, maar andere deelnemers wisten ze wel te lokaliseren. In het geval van Vincent Verschueren toont de tracking van zijn voertuig duidelijk aan dat hij het roadbook niet gevolgd heeft: in plaats van rond het plein te rijden, wat hem had toegelaten om voor de controle te passeren en er in te klokken, sloeg hij onmiddellijk links af, om naar de start van de proef te rijden. Het spijt me, maar inklokken in een TC vormt de basis van de rallysport en dat heeft niets te maken met een zoektocht… ook al omdat die TC ons met aandrang was gevraagd door de burgemeester van Ferrières, om zo het dorpsplein wat te animeren.”

Nu deze zaken zijn verduidelijkt, wil DG Sport zich op de toekomst richten: “Zoals we het reeds bij de presentatie van de Spa Rally vermeldden, hadden we verwacht dat we tijdens deze wedstrijd een paar ons onbekende aspecten van het organiseren van een rally zouden leren kennen”, legt Christian Jupsin uit. “Dat was ook het geval en we zullen het zeker niet nalaten om er in de toekomst rekening mee te houden en in 2016 een nog betere wedstrijd op poten te zetten. Dit gezegd zijnde: het team van DG Sport is trots op de in recordtijd geleverde arbeid en is heel blij aan de verwachtingen van de autoriteiten van Spa te hebben beantwoord, autoriteiten die er op gebrand waren opnieuw een manche van het Belgische rallykampioenschap te ontvangen.”

 Dit artikel werd gepubliceerd door DSP VOF in Belgian Rally Championship op dinsdag 17 maart 2015 en is tevens terug te vinden in onze autosportkalender bij de meeting Spa Rally.
  • Prospeed Competition

Copyright 2000-2024 Autosport.be - Contacteer ons