van der Horst

Over Autosport.be

Autosport.be wordt beheerd door de SLD VZW (ondernemingsnummer 0537.591.321 - Velveken 68D, 2440 Geel).

Overname en gebruik van foto's of artikels, hetzij geheel of gedeeltelijk, voor eender welke vorm van publicatie, verkoop of gebruik, is enkel toegestaan mits de schriftelijke toestemming van SLD VZW. Voor wat overname en gebruik van foto's betreft is daarbovenop nog de toestemming van de betrokken fotograaf vereist.

Elke door ons vastgestelde inbreuk op het copyright wordt gemeld aan SOFAM, de beheersmaatschappij voor de auteursrechten, gespecialiseerd in de visuele kunsten, en kan tot juridische vervolging leiden. Bij Ministerieel Besluit van 1 september 1995 werd SOFAM als beheersvennootschap erkend in toepassing van de nieuwe wet op de auteursrechten die dateert van 30 juni 1994.

Ook indien er bij het materiaal een bronvermelding staat naar een andere publicatie blijft het copyright gelden.

Vragen hieromtrent kunnen gesteld worden via ons contactformulier.

De redactie

Autosport.be is enkel tot stand kunnen komen dankzij het enthousiasme van onze medewerkers. Deze mensen zetten keer op keer weer hun beste beentje voor om de bezoekers het laatste nieuws, de beste foto's en de sterkste columns te brengen.

Externe informatie

Autosport.be bevat koppelingen naar websites van derden. Autosport.be heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en de manier waarop deze gepresenteerd wordt. Mede hierdoor kan Autosport.be niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Schade door gebruik

Autosport.be kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor zowel directe als indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoeken van de website of de onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Gepubliceerde informatie

Autosport.be kan in geen geval garant staan dat de gepubliceerde informatie vrij is van (zet)fouten. Onder geen beding kan de auteur noch Autosport.be verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

Copyright 2000-2024 Autosport.be - Contacteer ons