van der Horst

FIA eist niet langer unaniem akkoord voor reglementswijziging

FIA
FIA
De wereldraad van de FIA heeft een aanpassing aan de International Sporting Code (ISC) goedgekeurd in het licht van de coronapandemie. Die aanpassing maakt het mogelijk om, in uitzonderlijke omstandigheden (zoals de corona-epidemie), reglementen aan te passen zonder dat daarbij het unanieme akkoord van alle teams nodig is. Wel vereist het reglement dat er een meerderheid moet gevonden worden bij deelnemers aan het kampioenschap in kwestie alvorens een reglementswijziging kan worden doorgevoerd.
Eerder had de wereldraad van de FIA al een aanpassing van het F1-reglement goedgekeurd dat in bepaalde gevallen een 60% meederheid toeliet voor reglementswijzigingen door te voeren én de F1 en de FIA in staat stelde de kalender aan te passen zonder stemprocedure. Daarnaast werd ook het nieuwe F1-reglement voor 2021 met een jaar uitgesteld.


Foto: Hans van OnsemDit artikel werd gepubliceerd door Martijn Wouters in Varia op vrijdag 24 april 2020.
  • Hamofa Performance

Copyright 2000-2024 Autosport.be - Contacteer ons