van der Horst

Het rommelt in Maasmechelen - Deel 2

Kampioenen Cokelaere, Van Mechelen, Remans, Sterkens & Bex
Kampioenen Cokelaere, Van Mechelen, Remans, Sterkens & Bex
Nadat we gisteren gewag maakten dat, door strubbelingen binnen het bestuur van de BRCV, de eerste wedstrijden van de VAS en Belgisch kampioenschap Rallycross werden geannuleerd, is er zoals verwacht vandaag reactie gekomen van de andere partij. In deze reactie ontkent men zelf een rechtzaak te zijn gestart, maar net gedagvaard geweest te zijn. Verder stelt men dat er ontregelmatigheden gebeurd zijn binnen de aanstelling van het bestuur en dat er op het ogenblik dat het vonnis door de rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren een groot aantal formaliteiten niet strookten met de wettelijke vereisten. Lager op deze pagina kan u zelf het integrale persbericht en het eigenlijke vonnis doornemen.
  • LTF
Persbericht

Beste Rallycrossvrienden,
Naar aanleiding van de persconferentie, georganiseerd door de familie Reuten en consoorten, met name Etienne Reuten, Linda Reuten, Karen Reuten, Michel Vigneron, Jean Lambrichts, Marcel Claessens, Ludo Helven en Mathieu Vanhoef, in Hotel Lika dd. 26-02-2014, hadden wij graag een korte persmededeling verspreid . Wij zien ons verplicht te reageren op de éénzijdige en tendentieuze berichtgeving tijdens deze persconferentie.

De rechtszaak werd niet door ons aangegaan, maar door de familie Reuten en consoorten. Wij ontvingen een dagvaarding in kortgeding op 5 februari 2014. Dat is 3 weken voor de wedstrijd! De rechtszaak handelde over de wettelijke vertegenwoordiging van de BRCV VZW en de functies binnen het bestuur. Men heeft zelfs geprobeerd ons de toegang tot het circuit te verbieden. Het feit dat de familie Reuten en consoorten praten en handelen in naam van de BRCV VZW is onwettelijk. Er zijn onrechtmatig leden verkozen en functies toegekend.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren heeft zelf vastgesteld dat dit alles indruist tegen de VZW-wet. Wij wensen hier aan toe te voegen dat wij evenwel altijd bereid zijn geweest om de eerste wedstrijd samen te organiseren, om piloten en toeschouwers te geven waar ze recht op hebben. Onze meerdere vragen tot samenwerking werden echter steeds van tafel geveegd. Ook achtte de rechtbank de veiligheid van de deelnemers, bezoekers en vrijwilligers niet gegarandeerd, aangezien er geen verzekeringsattesten werden voorgelegd. De provincie Limburg had haar toestemming zelfs nog niet verleend voor het organiseren van betreffende wedstrijden. Op datum van het vonnis was niets in orde.

Wij betreuren ten zeerste het feit dat de wedstrijd niet kan doorgaan. De grootste slachtoffers zijn uiteraard de deelnemers en de toeschouwers. Onze prioriteit gaat nu uit naar het terug op punt zetten van de BRCV VZW en de organisatie van de volgende wedstrijden aan te vangen. De rechtbank heeft een voorlopig bewindvoerder aangesteld die voorlopig namens de VZW zal optreden. Deze bewindvoerder dient toe te zien dat de belangen van de VZW gevrijwaard worden. Wij zullen onze volledige medewerking verlenen aan de aangestelde bewindvoerder en alle mogelijke inspanningen leveren om de goede werking van de VZW te garanderen.

Wij spreken de hoop uit dat alle betrokken partijen op constructieve wijze hun bijdrage zullen leveren aan de werkzaamheden van de bewindvoerder in het belang van de VZW.

Wij vragen u om begrip voor deze situatie.
Met sportieve groeten,
Jean Filippini
Camiel Smeets
Valentijn Bollen
Vincent Engelen

Vonnis d.d. 25 februari 2014 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren (PDF)Dit artikel werd gepubliceerd door de redactie in Rallycross Nationaal op donderdag 27 februari 2014.
  • De Swert Opticiens

Copyright 2000-2024 Autosport.be - Contacteer ons