van der Horst

Organisator Autosalon misnoegd over klimaatactie

Brussels Motor Show -  De dream cars
De organisator van het Brusselse Autosalon is misnoegd over de acties van Extinction Rebellion gisteren, al noemt FEBIAC die organisatie niet bij naam. Activisten van Extinction Rebellion verstoorden onder de vlag "Autosalon is leugensalon" de voorlaatste, en tevens drukste, dag van het autosalon 2020 waarbij ze onder andere met lippenstift op wagens schreven en met vals bloed morsten. Ook aan de in- en uitgang aan Parking C was er een actie met als doel om "de vele leugens aan de kaak te stellen die de autofabrikanten aan het publiek blijven verkopen om hun verkoop te verhogen ten koste van het milieu, de gezondheid van mensen en de sociale rechtvaardigheid." Organisator FEBIAC toonde zich allerminst opgezet met de "korte actie". Hun integrale persbericht volgt hieronder.
  • Oeste Kart
Brussels Motor Show 2020
Brussels Motor Show 2020
De aangehouden inspanningen van de automobielsector om te evolueren naar lage- en zero emissiemobiliteit, waren voor de consument nog nooit eerder zo zichtbaar, zo tastbaar en zo bereikbaar als op het Auto-, Motor- en Mobiliteitssalon van Brussel dat nog tot en met zondag 19 januari loopt in Brussels Expo.

Brussels Motor Show 2020
Brussels Motor Show 2020
Nooit eerder waren op de Brussels Motor Show meer hybride en elektrische voertuigen te zien én te koop. Dat is het gevolg van de massale investeringen en de aanhoudende innovatie in de automobielbranche. Het publiek toont ontegensprekelijk grote belangstelling voor deze fascinerende evolutie. Dat blijkt uit de circa 450.000 bezoekers die op dit ogenblik het Salon al hebben bezocht. Het blijkt tevens uit de sterk toegenomen interesse voor bijvoorbeeld hybride en elektrische voertuigen die onze exposanten dit jaar bij de bezoekers mogen vaststellen.

Brussels Motor Show 2020 - WeAreMobility
Brussels Motor Show 2020 - WeAreMobility
Deze interesse onderschrijft de strategie die onze sector aanhoudt: het streven naar steeds veiligere, schonere en duurzamere producten. Als Salonorganisator heeft FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie, er bovendien een punt van gemaakt om ook deelmobiliteit en alternatieven voor autogebruik in de stad een prominente plaats te geven op dit Salon. Het Auto-, Motor- en Mobiliteitssalon – en meer bepaald de tentoonstelling #WeAreMobility - is voor de aanbieders van deze diensten en producten de mooiste en belangrijkste promotie die zij zich kunnen inbeelden.

Brussels Motor Show 2020
Brussels Motor Show 2020
Salonorganisator FEBIAC betreurt dan ook ten zeerste dat al deze inspanningen miskend worden door bewegingen en individuen die er in de eerste plaats op uit zijn om de burger het recht te ontzeggen om een vrije en geïnformeerde keuze te maken binnen de mobiliteitsoplossingen die zich aan hem presenteren en die aan zijn noden en verwachtingen kunnen voldoen. Voor FEBIAC en haar leden is deze vrije keuze essentieel en is zij de enige die aansluit bij de fundamentele waarden die wij koesteren in onze samenleving. FEBIAC wil en zal die waarden overtuigd verdedigen. Elkeen zou bovendien moeten beseffen dat het tegen mekaar opzetten van weggebruikers, louter contraproductief en polariserend werkt.

Brussels Motor Show 2020
Brussels Motor Show 2020
FEBIAC dankt zowel de exposanten als de veiligheidsdiensten voor de bijzonder serene en professionele manier waarop zij zijn omgegaan met de onwettige acties die vandaag op en rond het Salon werden gevoerd. FEBIAC dankt ook de bezoekers voor het vermogen dat zij getoond hebben om deze daden in hun juiste context te plaatsen en zich niet te hebben laten opjutten. Ten slotte blijft FEBIAC ervan overtuigd dat, precies dankzij onze Brussels Motor Show, de mobiliteit in ons land versneld veiliger, schoner en duurzamer wordt.

Foto's: Ronald Janssens & Niels VaeckSchrijf u in voor de Autosport.be nieuwsbrief!

Dit artikel werd gepubliceerd door Martijn Wouters in Autosalon op zondag 19 januari 2020 en is tevens terug te vinden in onze autosportkalender bij de meeting 98ste Autosalon van Brussel.
  • Shopa

Copyright 2000-2020 Autosport.be - Contacteer ons