van der Horst

BRC: Belgisch kampioenschap gaat voor negen wedstrijden. Wie valt af?

Kris Princen - Citroën C3
Kris Princen - Citroën C3
Binnen twee weken had het doek moeten vallen over het Jobfixers Belgian Rally Championship 2020 in de Spa Rally, maar helaas moest ook de slotmanche van het Belgisch kampioenschap geannuleerd worden wegens Covid-19. RACB Sport en de promotor van het Jobfixers BRC blijven niet bij de pakken zitten. Er wordt volop gewerkt aan de toekomst. In 2021 zal het Jobfixers Belgian Rally Championship opnieuw uit 9 wedstrijden bestaan, waarvan de 6 beste resultaten mee zullen tellen. Met South Belgian en Oudenaarde erbij zouden we naar elf manches gaan, dus open vraag blijft: rekent het BRC op wegvallers begin 2021, of gaan er organisaties naar de slachtbank?
"Om alle geruchten de wereld uit te helpen: van een opdeling naar een D1- en een D2-kampioenschap is helemaal geen sprake. Uit de rondvraag bij de deelnemers is gebleken dat 81% van de rijders wil dat het kampioenschap bestaat uit 8 of 9 wedstrijden en 70% van hen wil de beste 6 resultaten laten meetellen. De beslissing om 9 wedstrijden op de kalender te zetten van het Jobfixers Belgian Rally Championship 2021, waarvan de 6 beste resultaten mee zullen tellen, wordt dan ook gedragen door de meerderheid van de deelnemers", aldus het persbericht die daarmee eigenlijk een doodgeboren kind ten grave draagt. Het idee werd vooral buiten de wandelgangen besproken. Het feit dat daarover gesproken wordt, toont aan dat dat scenario toch ergens moet gespeeld hebben.

Als de South Belgian Rally en Oudenaarde erbij komen, moeten er keuzes worden gemaakt. Als er alsnog manches vallen over COVID-19, zoals de eerste in lijn: Haspengouw en South Belgian Rally, zijn de overblijvende manches dan een vaste waarde, of niet meer dan tweedekeus met het zicht op 2022?

"Het coronavirus heeft echter een enorme impact gehad op de rallysport in ons land. Het is een illusie te geloven dat het virus na dit kalenderjaar volledig van de kaart is geveegd. Ook in 2021 zullen we rekening moeten houden met al dan niet strenge restricties om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Rally's zonder publiek, met een beperkt aantal toeschouwers of met volledige vrijheid op dat vlak, het zal afhangen van de gezondheidscijfers in ons land. Volgende week heeft RACB Sport opnieuw overleg met de Ministers van Sport en uit dat overleg zal blijken onder welk protocol er georganiseerd kan worden en aan welke voorwaarden er voldaan moet worden (idem als in 2020, strenger of minder streng). Ook zal moeten blijken wat er vanaf wanneer mogelijk is. In functie van de resultaten van dat overleg, zal een definitieve kalender opgesteld kunnen worden, want voor veel organisatoren is organiseren zonder publiek quasi onmogelijk." klinkt het. Zonder ze te noemen, denken wij meteen aan de Haspengouw, SBR en stilaan ook aan Tielt en de Wallonie. Dat geeft ook de organisator van de Haspengouw Benny Giebbens aan in Power & Passion. "Zonder publiek wordt het moeilijk." Als repliek: "Iedereen die kan organiseren, zullen we nodig hebben", aldus Chris Courteyn, promotor van het BRC, in datzelfde radioprogramma. "Zeker als we rekening houden met de jacht, landbouw, toerisme,..."

"Ondertussen is uit de rondvraag wel gebleken dat veel deelnemers (78,6%) wel vragende partij zijn voor vernieuwingen, zoals de invoering van een Power Stage of het toekennen van bonuspunten voor snelste tijden. Ook dat wordt bestudeerd met het oog op 2021", besluiten de promotoren. Of die bevraging ook invloed heeft/had op de kalender moet nog blijken, want één antwoord ontbreekt in het communiqué. Er werd gevraagd wie of wat moest verdwijnen, en die resultaten zijn niet vrijgegeven.

Foto: RIP

 Dit artikel werd gepubliceerd door Sandro Delaere in Belgian Rally Championship op woensdag 25 november 2020.
  • Prospeed Competition

Copyright 2000-2023 Autosport.be - Contacteer ons